Föreningen Sjöbergen

Bakgrund
I maj 2011 kunde vi läsa i GP att planerna på att bygga bostäder i koloni- och naturområdet Sjöbergen i Göteborg åter dammats av. Hotet om exploatering skapade stor oro och åtskilliga började engagera sig för att Sjöbergen skulle bevaras.

Anna Sandin från en av odlarföreningarna och Kent Öberg från Djurföreningen organiserade möten. Till mötena kallades representanter för alla föreningar och andra som kunde tänkas intresserade av frågan. Sammanlagt tre möten hölls under sommaren.

Ett resultat av mötena blev att Föreningen Bevara Sjöbergen bildades med ett delat ordförandeskap bestående av Anna Sandin och Kent Öberg. Föreningen ändrade senare namnet till Föreningen Sjöbergen.

Syfte
Vi har som ambition att samla såväl Sjöbergens brukare som allmänhet. Syftet är att bli en samlande kraft för alla som vill bevara och utveckla Sjöbergen som natur- och koloniområde.

Föreningen Sjöbergen vill ge alla brukare i Sjöbergen möjlighet att delta på våra möten och bli medlemmar i föreningen. Vi avser även att bjuda in boende i intilliggande stadsdelar. Också de som inte bor i områdets omedelbara närhet är välkomna.

Föreningen Sjöbergen vill också knyta kontakter med de grupper som arbetar med stadsplanering i Majorna och västra Göteborg: Hyresgästföreningen Västra Göteborg, Majornas Idéverkstad och Alla tiders boende. Vi hoppas också på gott samarbete med andra föreningar som är verksamma i närområdet.

Stormöte planeras
Föreningen Bevara Sjöbergen planerar ett stormöte. Kallelse kommer ske på den gemensamma anslagstavlan vid infarten till Sjöbergen. Det vore också bra om vi fick tillåtelse att sätta upp anslagen och planritningen från White på alla föreningars anslagstavlor i området. Kallelser till mötet kommer även sättas upp i närliggande stadsdelar. Om möjligt kommer vi att annonsera i GP.

På stormötet inleder vi med årsmötesförhandlingar där vi upprättar stadgar, utser ny styrelse och en arbetsgrupp med representanter från respektive föreningar och allmänheten. Därefter berättar vi senaste nytt i ärendet. Eventuellt bjuder vi även in ansvarig handläggare och Byggnadsnämndens ordförande, Mats Arnsmar (S) så att de kan få berätta hur de ser på planerna för Sjöbergen. Därefter sätter vi oss ner i mindre dialoggrupper där alla ges en möjlighet att komma med synpunkter och idéer.

Nomineringar till styrelsen och arbetsgruppen kan mejlas till mig redan nu. Det går självklart bra att föreslå sig själv, även till ordförandeposten.

På webben
Föreningen Sjöbergen har även en sidan Bevara Sjöbergen på Facebook. Ni som har fina bilder från Sjöbergen och era verksamheter får gärna mejla dem till oss så vi kan lägga upp dem här på sajten och på vår Facebooksida.

Notera att det också finns en grupp på Facebook med namnet Rädda Sjöbergen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *